Yönetim Kurulumuz

 
Yönetim Kurulu Başkanı
Eyyüp KARAHAN

 

 

Başkan Vekili Üye
Mehrali ECER Prof. Dr. Nilgün CILIZ

 

 

Üye Üye
Aytaç YÜKSEL Mustafa Kenan YILMAZ

 

 

Üye  Üye
H. Abdullah UÇAN                Sadi KIZIK