Yönetim Hizmetleri ve Finans Direktörlüğü

İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçilmesini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek, personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, depozito yönetim sistemi ve Ajans faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, onarım, kiralama ve idari ve mali hizmetler ile finansman işlerini yürütmek.