Sistemin Getirileri?

•Depozitolu boş ambalajların temiz bir şekilde toplanıp, üst kalitede hammadde üretmek amacıyla geri dönüşüme gönderilmesi için gerekli altyapının kurulması,

•Hammadde yerine geri dönüşüm malzemesi kullanımı sonucunda oluşan tasarruf ve emisyon azaltımı,

•Ambalaj atıklarının düzenli depolama sahalarında bertaraf edilmemesi ile oluşan emisyon azaltımı,

•Yerel yönetimlerin atık bertaraf maliyetindeki azalma sayesinde ülke ekonomisine katkı,

•İstihdam olanakları,

•Tüketicilerin/toplumun atıkları at-kurtul davranışlarının önüne geçilmesi,

•Toplumun atık ayırma/toplama sistemlerine doğrudan katılımlarının sağlanması,

•Çevrede atık şişelerden kaynaklanan kirliliğin önüne geçilmesi,

•Türkiye’nin küresel sürdürülebilir kalkınma eylemine katılımının desteklenmesi.