Sıfır Atık Yönetimi Direktörlüğü

Sıfır atık yönetim sistemlerinin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, geliştirilmesine, izlenmesine ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin faaliyetlerde bulunmak, genişletilmiş üretici sorumluluğu kapsamında yer alan ürünlere ve bu ürünleri üreten, ithal eden ve piyasaya sürenlerin yükümlülüklerine yönelik kayıt, envanter, izleme, kontrol, değerlendirme ve raporlama faaliyetlerinde bulunmak.