Ne zaman Başlayacak?

Ülkemizde zorunlu depozito uygulamasına geçiş 2872 sayılı Çevre Kanunu ile düzenlenmiş olup bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının belirleyeceği ambalajlar ve ürünler için depozito uygulamasının 1/1/2022 tarihinden itibaren zorunlu tutulacağı hükme bağlanmıştır.