Kurumsal

Türkiye Çevre Ajansı, Çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasını, iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere 24/12/2020 tarihli ve 7261 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

Türkiye Çevre Ajansının yürüteceği faaliyetlerin zamanında ve gerektiği şekilde yerine getirilmesi dahil teşkilat yapısı ile çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 15 Nisan 2021 tarihli ve 31455 sayılı resmi Gazetede yayımlanan Türkiye Çevre Ajansının Teşkilatı Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik  ile düzenlenmiştir.