Türkiye Çevre Ajansı Personelinin İdari ve Teknik Unsurlar Konusunda Yetiştirilmesi Projesi başlıyor.

18-04-2022

Türkiye Çevre Ajansı personelinin temel kamu hizmetleri ile depozito yönetim sisteminin idari ve teknik unsurları konularında yetiştirilmeleri ve kapasitelerinin arttırılmasına ilişkin olarak Ajansın her kademesinde görevli personelin eğitimi amacıyla hazırlanan proje, 14/04/2022 tarihinde Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı ile yüklenici firma arasında imzalanan sözleşmeyle başlatılmıştır.