MoTAT, KDS, TABS ve MoYDeN Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

31-01-2022

Bakanlığımız Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünce çalışmaları yürütülen “Atıkların taşıma sürecini çevrimiçi izlenmesini sağlayan Mobil Atık Takip Sistemi (MoTAT)”, Atık İşleme Tesisleri tarafından kullanılan ve atık girişinden ürün çıkışına kadarki sürecin girişinin yapıldığı Kütle Denge Sistemi (KDS)”, Tesislerde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yıllık olarak beyan edildiği Atık Beyan Sistemi (TABS)” ve motor yağı değişim bilgisinin girildiği Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN)” ile ilgili bilgilendirme toplantısı; Ajans Başkanımız Sayın Hasan Bebek’in de dahil olduğu Geri Kazanım ve Üretici Sorumluluğu, Sıfır Atık Yönetimi ve Çevre Koruma Direktörlüklerimiz ile Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü personellerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. .

Ayrıca toplantıda, yeni bilişim teknolojilerindeki gelişmelere uygun, mevcut ve gelecekteki kullanıcı ve veri yükünü taşıyabilecek kapasitede, çeşitli veri paylaşım yapılarına uyumlu ve mevzuat gelişmeleri açısından esnekliğe sahip ve söz konusu sistemleri tek çatı altında toplayacak şekilde uygulamaya alınması planlanan “Atık İzleme Sistemi” hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır.