16.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Depozito Bilgi Yönetim Sistemi Hizmeti Alım İhalesi “Türkiye Çevre Ajansı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (J) Bendi Kapsamında Depozito Yönetim Sisteminin Kurulması Ve İşletilmesi Faaliyetlerine İlişkin Olarak Yapılacak Mal Ve Hizmet Alımlarına Dair Usul Ve Esaslar”ın 16. Maddesi kapsamında İdaremizce iptal edilmiştir.

İlanen duyurulur.