Zorunlu depozito yönetim sistemi uygulamalarına yönelik olarak faaliyete geçen Depozito Bilgi Sistemi üzerinden “piyasaya süren”, “satış noktası” ve “hem piyasaya süren hem satış noktası” konumundaki firmaların başvuruları alınmaya başlamıştır.

Piyasaya Süren: 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamındaki mesafeli sözleşmeler ile yapılan satışlar da dâhil olmak üzere, satış yöntemine bağlı olmaksızın zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki ürünlerini piyasaya arz edenleri, üreticisi tarafından doğrudan piyasaya arz edilmeyen ürünler ile ürünlerin ambalajı üzerinde adını ve/veya ticari markasını kullanarak piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişileri, ürünlerin üreticilerinin Türkiye dışında olması halinde ise bu üreticiler tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı ifade etmektedir. Piyasaya süren tanımı kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler ile ithalatçılar Depozito Bilgi Sistemi üzerinden “Piyasaya Süren” firma kayıt türünü seçerek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Satış Noktası: Elektronik ortamlar da dâhil olmak üzere, zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki ürünlerin tüketiciye teslimini yapan mağaza, market ve benzeri satış yerlerini ifade etmektedir. Satış noktası tanımı kapsamında faaliyet gösteren yerler Depozito Bilgi Sistemi üzerinden “Satış Noktası” firma kayıt türünü seçerek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Hem Piyasaya Süren Hem Satış Noktası: Zorunlu depozito yönetim sistemi kapsamındaki ürünlerin tüketiciye satışı faaliyeti ile piyasaya süren tanımı kapsamındaki faaliyetleri birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.  Bu tanım kapsamında faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler Depozito Bilgi Sistemi üzerinden “Hem Piyasaya Süren Hem Satış Noktası” firma kayıt türünü seçerek işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Depozito Bilgi Sistemi başvuru sürecine ilişkin kılavuz hazırlanmış olup bu kılavuzda;

  • Genel Açıklamalar ve Uygulamaya Giriş
  • Firma Kayıt Türü “Piyasaya Süren” Olan Firmalar İçin Başvuru Aşamaları
  • Firma Kayıt Türü “Satış Noktası” Olan Firmalar İçin Başvuru Aşamaları
  • Firma Kayıt Türü “Hem Piyasaya Süren Hem Satış Noktası” Olan Firmalar İçin Başvuru Aşamaları

konularında açıklamalar bulunmaktadır.

Depozito Bilgi Sistemi Başvuru Sürecine İlişkin Kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Bununla birlikte depozito@csb.gov.tr mail adresi üzerinden sadece zorunlu depozito uygulamaları dahilinde faaliyete geçen Depozito Bilgi Sistemine yönelik destek verilecektir. Yeniden/tekrar kullanılabilir ambalajlar için depozito sistemi uygulamaları bu uygulama üzerinden yürütülmemekte olup Bakanlığımızın https://ambalajdepozito.csb.gov.tr/login adresi üzerinden yürütülmeye devam etmekte ve gerekli duyuru ve bilgilendirmeler https://ambalajdepozito.csb.gov.tr/login adresinde yer almaktadır.