Depozito Yönetim Sistemi uygulamalarına yönelik faaliyetlerin tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürütülmesi amacı ile Türk Standardları Enstitüsüsü (TSE) Kurumu ile işbirliği protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında;

  • Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamına alınmış ambalajlara yönelik kriterlerin belirlenmesi ve bu ambalajların uygunluklarına yönelik test, muayene, onay ve tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi;  tescili yapılmış ambalajlar için uygunluk kontrol kriterlerinin belirlenmesi ve uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
  • Depozito Yönetim Sistemi kapsamındaki ambalajların otomatik olarak tanımlanabilmesi için kullanılacak kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterleri tanımlayabilecek makinaların özelliklerinin belirlenmesi; bu makinaların test, muayene, belgelendirmelerinin yapılarak tescil edilmesi; bu  makinalar için uygunluk kontrol kriterlerinin belirlenmesi, izleme ve kontrol programlarının oluşturulması ve uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi;
  • Depozito Yönetim Sistemi kapsamına alınmış ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları ile boş ambalajların tüketicilerden geri alınması için oluşturulan iade noktaları/ merkezleri için hizmet yeterlilik şartlarının belirlenmesi ve uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi;
  • Depozito Yönetim Sistemi kapsamında tüketicilerden geri alınmış ambalajları taşıyan araçlar ile, bu ambalajların doğrulanması (sayılması, ayrıştırılması ve balyalanması) ve geri dönüşüm faaliyeti gösteren tesisler için yetkilendirme gereklilikleri ve hizmet yeterlilik şartlarının belirlenmesi ve uygunluk kontrollerinin gerçekleştirilmesi;

faaliyetlerine yönelik çalışmalar başlatılmış ve sürdürülmekte olup süreç içerisinde ihtiyaç duyulan alan ve konularda çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.